جستجو کردن

درباره ما

مجموعه ای از اقلام گرمایشی برای فروش و صادرات در نظر گرفته شده که 25 سال سابقه تولید در زمینه لوازم گرمایشی و برخی قطعات دقیق مرتبط بوده است. این اقلام شامل چندین محصول ابتکاری و مفید همچون بخاری های تابشی و تشعشعی برای مناطق سردسیر و مشاغلی که به ناچار با هوای آزاد سر و کار دارند ( کشاورزان، مغازه های باز، کارگران مشغول در تأسیس کارخانه جات، رانندگان وسائط سنگین و ….) و دیگر علاقه مندان است

درباره ما

مجموعه ای از اقلام گرمایشی برای فروش و صادرات در نظر گرفته شده که 25 سال سابقه تولید در زمینه لوازم گرمایشی و برخی قطعات دقیق مرتبط بوده است. این اقلام شامل چندین محصول ابتکاری و مفید همچون بخاری های تابشی و تشعشعی برای مناطق سردسیر و مشاغلی که به ناچار با هوای آزاد سر و کار دارند ( کشاورزان، مغازه های باز، کارگران مشغول در تأسیس کارخانه جات، رانندگان وسائط سنگین و ….) و دیگر علاقه مندان است